Afiliació 2022

AFILIACIÓ 2022

Ha arribat l’època de renovació de les targetes per al 2022.

Volem comunicar-vos que com a novetat per a aquest any, i seguint les directrius de la Guàrdia Civil, tot arquer ha d’estar afiliat a un club, per la qual cosa s’ha eliminat el formulari d’inscripció individual havent de ser el club l’emissor i receptor de les targetes.
Per facilitar la tramitació s’adjuntaran tres documents, dos per al club i un altre per a la relació dels seus arquers. El pagament es podrà efectuar unificat al compte de ACTLL.

Banc Sabadell ES24 0081 0111 0300 0131 2435

Qui estigui interessat pot sol·licitar una assegurança personal voluntària de responsabilitat civil específic de tir amb arc.

Mantenim els imports del 2017:

PREUS

Tipus Anual
Arquer +14 25€
Arquer -14 10€
Assegurança R.C. individual voluntària 20€

PREUS del 1 d’octubre al 31 de gener

Tipus Anual
Arquer +14 15€
Arquer -14 5€

La afiliació no serà vàlida sense el pagament de la quota corresponent.

Documentació 2022

La afiliació comporta l’acceptació de les normes i la filosofia de l’Associació i la defensa de la idea de “tir amb arc per a tothom”.

El contingut de la informació recollida en relació a les persones inscrites a l’Associació és de caràcter confidencial i no estarà permesa la seva difusió per finalitats alienes a l’Associació.

Signant aquest document, s’autoritza a l’Associació a guardar les dades personals en un fitxer privat d’us exclusiu per les seves gestions administratives.

El sol·licitant autoritza a que aquestes dades siguin utilitzades per ACTLL per informar-lo de quantes activitats estiguin relacionades amb l’Associació.

Per a qualsevol aclariment estem a la vostra disposició.

Cordialment.

La junta ACTLL