assegurança

RESPONSABILITAT CIVIL DE L’ACTLL

L’Associació assumeix la responsabilitat civil a través de la Pòlissa Mussap 1732431. Tots els titulars de la Targeta ACTLL són assegurats, gaudint de les cobertures proporcionades per aquesta pòlissa en tots els esdeveniments organitzats per l’Associació Catalana de Tir Lliure. Això significa que es disposa de protecció de Responsabilitat Civil (RC) a Espanya, Andorra i a la Comunitat Europea sempre que l’esdeveniment estigui degudament legalitzat i autoritzat. Els arquers participants es consideren tercers en aquests esdeveniments.

RESPONSABILITAT DE LES ASSEGURANCES DELS CLUBS

Tots els Clubs estan obligats a proporcionar als seus membres cobertura de Responsabilitat Civil i d’Accidents. Aquesta cobertura s’aplica a tots els socis del club en la pràctica de l’activitat, tant dins com fora de les seves instal·lacions, sempre que aquesta esdevingui en espais autoritzats i sigui organitzada pel propi Club.

Quan un arquer visita un espai fora del seu club per entrenar o competir, i aquesta activitat no està organitzada pel seu Club, l’arquer passa a tenir la cobertura de Responsabilitat Civil proporcionada per l’entitat titular de l’espai o l’organitzador de l’activitat, essent considerat un soci ocasional.

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS

Els Clubs, mitjançant l’Assegurança d’Accidents de l’ACTLL (Mussap 1732328), ofereixen cobertura d’accidents a tots els seus membres titulars de la Targeta ACTLL. Aquesta cobertura assegura els socis contra danys personals involuntaris que puguin patir durant la pràctica de l’activitat.

Translate »