arc poltiges caça

 • Es reconeixeran tots els arcs amb sistema de politges.
 • Es permet l’ús de visor amb 4 o 5 pins que no tinguin coberta ni scope.
 • No es permet suport regulable del visor.
 • Es permet l’ús de nivell.
 • Es permet qualsevol tipus de recolza fletxes, clicker, botó de boca, nivell i mira de corda.
 • Es permet utilitzar dos nocks o un loop en forma de D.
 • Es permet qualsevol tipus de de disparador, així com guant i/o dactilera.
 • Es pot utilitzar estabilitzador de 305mm de llargada màxima. No laterals.
 • Es permet utilitzar silenciadors a la corda.
 • Les fletxes de fusta o bambú no són permeses, han de ser de carboni o alumini i la ploma
  sintètica o natural.
 • En cap cas es poden fer servir puntes de caça.
 • Es permet l’ancoratge apatxe, el mediterrani i fer “String walking”.
 • Es permet buirac d’arc.
Translate »