arc recorbat lliure

 • Es reconeixeran tots els arcs amb el cos de qualsevol material, amb les pales recorbades,
  finestra i recolza fletxes.
 • Els arcs poden ser monoblocs o desmuntables. Independentment del material del cos i de
  les pales.
 • El cos de l’arc no pot tenir cap marca o senyal que es pugui utilitzar per apuntar. En ca de
  tenir-ho, s’haurà de tapar.
 • Es pot utilitzar estabilitzadors de 305mm de llargada màxima, no laterals.
 • Es permet l’ús de clicker, recolza fletxes i botó de boca.
 • Es permet utilitzar silenciadors a la corda.
 • Les fletxes han de ser de carboni o alumini.
 • En cap cas es poden fer servir puntes de caça.
 • Es permet guant o dactilera.
 • Es permet l’ancoratge apatxe, el mediterrani i fer “String walking”
 • Es permet buirac d’arc.
Translate »