Arc sense finestra 

 •  Els arcs seran de fusta o fusta laminada. En la seva construcció es pot utilitzar fibra de
  vidre, carbono o resina.
 • Les fletxes han de ser de fusta o bambú i la ploma natural. El culatí pot ser de material
  sintètic i en cas que la mateixa fletxa el tingui incorporat, aquest a d’estar reforçat amb els
  materials adequats.
 • S’han d’utilitzar puntes modernes. En cap cas es poden fer servir puntes de caça.
 • Es permet guant, dactilera o anell de polze si en el tipus d’arc, s’utilitzava a l’època
  corresponent. Amb guant o dactilera, l’ancoratge ha de ser mediterrani (un dit per sobre
  de la fletxa i aquesta no pot estar més amunt de la base del nas).
 • No es permet “String walking”.
 • La fletxa s’ha de recolzar a la ma de l’arc. No es permès us de recolza fletxes a l’arc de cap
  tipus.
Translate »