CATEGORIES

Els arquers es divideixen en 4 categories segons l’edat que tinguin l’1 de gener de l’any en qüestió, aquest mantindrà la seva categoria per edat durant tot l’any (fins al següent 1 de gener) independentment que aquest hagi complert l’edat necessària per a passar de categoria.
Les categories són:

Infantils…………… Menors de 14 anys.
Júnior………………. De 14 a 17 anys.
Adult………………. De 18 a 59 anys.
Veterà……………… De 60 en amunt.

A les categories Infantil i Júnior no hi ha separació per sexe.
A les categories Adult i Veterà, hi ha separació per sexe a les Tirades però a les Classificacions Generals de les diferents lligues, (tret que la Circular indiqui el contrari) aniran tots junts.
Les dones poden demanar, en començar la primera de les Tirades que hi participin, de competir en la categoria d’homes. Un cop ha estat acceptat el canvi per part de la Junta. Aquest es mantindrà durant tota la lliga en qüestió.

Translate »