IMPORTANT

A la Normativa hi ha petits detalls que requereixen atenció per parts dels arquers alhora de competir. La manca de coneixement o una interpretació errònia poden suposar motiu de conflicte entre els arquers i sempre és millor recordar-los i tenir los clar.

1 – Als “verdis” s’ha de tirar una fletxa a cada diana començant sempre per la de l’esquerra. En cas de estar situades una a sobre de l’altra en vertical, es tira primer a la inferior i després a la superior.

2 – Si la fletxa no es clava a la zona de puntuació de la diana, rebotant cap a l’arquer.  Aquest pot triar en tirar una altra fletxa o sumar 5 punts.

3 – En l’ancoratge mediterrani, el culatí de la fletxa no pot estar per sobre de la base del nas, ni per sota i de la barbeta.

4 – Aquest 2024 es posarà de prova a les Tirades de la Lliga “Trobada d’Arquers ACTLL Bosc 3D” un nou sistema de puntuació de les fletxes clavades a la diana.

LES FLETXES CLAVADES A LA DIANA, HAURAN DE TOCAR COMPLETAMENT LA ZONA PUNTUABLE, PER TAL DE SUMAR LA PUNTACIÓ MÉS ALTA, CONSIDERANT LA LÍNIA COM A ZONA DE PUNTUACIÓ INFERIOR.

 

En cas de que aquest canvi suposi un inconvenient, sigui motiu de discussió o generi més controvèrsia de la necessària. La Junta pot prendre unilateralment la decisió d’anular-la i mantenir el sistema anterior.

5 – L’edat mínima per a poder participar en les competicions ACTLL és de 9 anys.

6 – Les dones que ho desitgin poden tirar en la categoria d’homes, sempre hi quan ho demanin amb antelació a l’ACTLL abans de participar a la primera Tirada de la Competició corresponent. Un cop acceptat no podran canviar mentre duri la Lliga.

Translate »