tirada per equips

Fins ara, apart de les medalles:
Cada membre de l’equip 1r classificat s’emportava un Pernil Ibèric.
Cada membre de l’equip 2n classificat s’emportava un lot d’embotitl Ibèric
Cada membre de l’equip 3r classificat s’emportava un lot d’embotit Ibèric més petit.

Anuncí:

Translate »