TIPUS D’ARC

Hi ha 6 modalitats d’arc reconegudes per l’ACTLL, amb les quals es pot participar a les
competicions .
La utilització d’un sol element no autoritzat per a un tipus de modalitat, suposa
automàticament el canvi a la següent modalitat d’arc que permeti la utilització d’aquest
mateix element.
La manca de qualsevol element autoritzat no significa que aquest canviï a la modalitat
inferior.

(SF)

Arc Sense Finestra

(LB)

Longbow

(RC)

Arc Recorbat Caça

(RL)

Arc Recorbat Lliure 

(PC)

Arc Politges Caça

(PL)

Arc Politges Lliure 

Taula modalitats D’ARC

Amb aquesta taula podràs veure les característiques bàsiques que defineixen cada modalitat d’arc.

Translate »